ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง มาเที่ยวสกลนครกันเถอะ
ชื่อนักเรียน : โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ต้น
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2565,13:50   อ่าน 105 ครั้ง
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
ชื่อนักเรียน : โครงงานคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2565,13:46   อ่าน 104 ครั้ง
ชื่อผลงาน : e-book งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง บานบุรี
ชื่อนักเรียน : นางสาวญาสุมินท์ จันทะราช
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2556,23:17   อ่าน 1366 ครั้ง
ชื่อผลงาน : e-book งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง กันเกรา
ชื่อนักเรียน : นางสาวชไมพร ลีพรม
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2556,23:03   อ่าน 1246 ครั้ง
ชื่อผลงาน : e-book งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง กาสะลอง
ชื่อนักเรียน : นางสาววราพร กุลภา
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2556,22:37   อ่าน 1514 ครั้ง
ชื่อผลงาน : e-book งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง เสาวรส
ชื่อนักเรียน : นางสาวนภัสสร โพธิ์ศรี
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2556,22:14   อ่าน 1491 ครั้ง