ข่าวประชาสัมพันธ์
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 5 - ประจำเดือนมกราคม วันที่ 15 มกราคม 2565
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 4 - ประจำเดือนมกราคม วันที่ 11 มกราคม 2565
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 3 - ประจำเดือนมกราคม วันที่ 10 มกราคม 2565
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 2 - ประจำเดือนมกราคม วันที่ 8 มกราคม 2565
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 1 - ประจำเดือนมกราคม วันที่ 1 มกราคม 2565
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 25 - ประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 24 - ประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 23 - ประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 22 - ประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 21 - ประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 20 - ประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 19 - ประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 18 - ประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 17 - ประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 16 - ประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 15 - ประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 14 - ประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 13 - ประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 12 - ประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 11 - ประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 10 - ประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 9 - ประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 8 - ประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 7 - ประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 6 - ประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 5 - ประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 4 - ประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 3 - ประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 2 - ประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 1 - ประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)