ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนโพนงามศึกษา
50 หมู่ 8 บ้านชุมชนพัฒนา   ตำบลโพนงาม  อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
เบอร์โทรศัพท์ 042756645          โทรสาร 042168068