ภาพกิจกรรม
นำเสนอผลงานรายวิชา IS
นำเสนอผลงานรายวิชาIS ม.3และม.6
 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายสุทธินันท์ กุลภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมงานนำเสนอผลงานรายวิชา การค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนโพนงามศึกษา


โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2565,22:38   อ่าน 59 ครั้ง